Дизайн на търговски помещения

Основната задача при проектирането на търговски помещения е да продуктите да бъдат изложени по възможно най-подходящия начин и същевременно да е осигурено достатъчно място за свободно разминаване на посетителите.

Дизайнът на търговските помещения трябва да бъде създаден така, че да подчертава характера на изложените изделия, а не да ги засенчва. Ключов фактор за правилното оформление на интериора е подходящото осветление, което да насочва погледа на посетителя към продуктите. Обзавеждането за търговски помещения изисква добро познаване на работата на служителите и на начина на излагане на стоката. Мебелите трябва да са произведени от материали, устойчиви на засилена експлоатация, с подходящи покрития и безопасни форми.