Етапи

Етапите на планирането са:

1) Изброяването на всички причини за правенето на ремонт и обзавеждане. Интервюто (първоначалния разговор и дефинирането на проблема) с дизайнер ще Ви помогне да сте наясно каква е целта.

2) Изготвяне на задание на проекта. Дефинирането на целта е много важно за по точното и бързо изготвяне на проект.

3) Проектиране на идеята и правене на виртуален прототип.

4) Визуализиране на прототипа. Виртуален начин да достигнем до реалното изпълнение без да е необходимо инвестиране в реални материали и похабяване на време.