Въздействие на цветовете върху психиката и физиката на човек

Човек има способността да вижда света в най-различни цветове и нюанси. Той може да наблюдава цветовете на залеза, да вижда изумрудено зеления цвят на някои минерали, бездънното синьо небе и други природни красоти. Възприемането на цветовете и тяхното въздействие върху психиката и физическото състояние на човека, ще бъдат обсъдени в тази статия.

Какво представляват цветовете?

Цветовете са субективно възприятие на видимата светлина на човешкия мозък, отличаващи се в неговата спектрална структура да се възприемат от очите. При хората способността да различават цветовете е по-добре развита от тази на останалите бозайници.

Цветовете въздействат на фоточувствителните рецептури на ретината на очите, а те изработват сигнал, който се предава към мозъка. Оказва се че възприемането на цвета се формира по сложен начин по веригата: око (невронова мрежа на ретината и есктерорецептори) – зрителен образ в главния мозък. По този начин цветовете представляват интерпретация на света в човешкото съзнание, в резултат на обработка на сигнали, идващи от светочувствителни очни клетки – конуси и пръчици. При това първите отговарят за възприемането на цветовете, а вторите за остротата на зрението в тъмнината.

Хроматични и ахроматични цветове

Всички съществуващи цветове се делят на две групи: хроматични и ахроматични. Хроматичните цветове са спектралните цветове и тези, които са получени при смесване на спектрални цветове. Хроматизъм е синоним на цветност. Полихромия означава многоцветност, а монохромия - едноцветност. Ахроматизмът е отсъствие на цветност. Ахроматичните цветове образуват черно-бялата цветова гама със сиви полутонове между крайните бял и черен цветове. Ахроматичен означава безцветен. Сега ще разгледаме индивидуалните свойства и особеностите на въздействието на хроматичните и ахроматичните цветове.

Жълт цвят

Жълтият цвят е най-светъл от всички хроматични цветове. Светлината, която се е материализирала, се е превърнала в този цвят - символ. Йоханес Итен (Johannes Itten) пише: „Жълтият цвят е, като че ли уплътнен и по-материален бял цвят. Колкото по-дълбоко прониква жълтата светлина в непрозрачните материали, толкова повече се превръща в жълто-оранжева, оранжева и червенооранжева. Червеният цвят е неговата граница, която жълтият цвят не може да премине. По средата на пътя между жълтия и червения цветове стои оранжевият цвят - най-силната и концентрирана степен на проникване на светлината в материята.“. Физиологическо въздействие: Научните изследвания са показали, че жълтият цвят се отразява благоприятно на зрението - „повишава неговата устойчивост и острота, увеличава скоростта на зрителното възприятие. Жълтият цвят повишава апетита и усилва перисталтиката, като намалява стомашните спазми (макар, че действа малко по-слабо от оранжевият). Жълтият цвят не е просто символ на светлината. В някои ситуации е способен да усилва светлината. Не случайно стъклата (или крушките) на автомобилните фарове за мъгла са жълти. При мъгла с тях се вижда по-далеч в сравнение със светещите в бяло фарове. Психологическо въздействие: Приема се, че жълтият цвят като най-забележим настройва човека към благоприятно отношение и взаимодействие с околния свят, подтиква го към активна дейност, непринуденост, лекота в общуването с хората и прояснява мисленето. Стимулиращото въздействие на жълтия цвят върху нервната система и мозъка се ползва в специализираните клиники. Забелязано е, че жълтият цвят успокоява нервната система при тежки форми на невроза. Жълтият цвят е способен да създаде в интериора атмосфера на лекота, радост, веселие и празничност. При това обаче трябва да се отчита, че в големи дози той действа уморително и раздразнително. Естетични качества: Жълтият цвят е символ на материализираната слънчева светлина, както и на божествената небесна светлина: златните дискове (нимби) над главите над светците символизират святост, златните куполи на храмовете - молитвен плам: „именно чрез този видим отвън пламък небесното слиза на земята“. - В чист вид жълтият цвят е: силен, смел, режещ, остър, рязък, честен, прям, решителен, млад - В разреден вид: символ на съмнение, нерешителност, недоверие, недостиг на сили - Потъмненият жълт цвят предизвиква болезнено усещане за угаснали сили, завист, двуличие, подлост, предателство. При подбора на жълтия цвят за интериор е необходимо особено внимателно да се отнасяте към избора на оттенък. Жълтият, като един от най-влиятелните цветове, е способен до неузнаваемост да измени цялото околно пространство.

Червен цвят

Червеният цвят е един от най-обичаните цветове. Той има множество оттенъци и варианти за названията: ален - яркочервен, пурпурен -червеновиолетов, кошинилен - тъмночервен и пр. Наистина, нито един от цветовете не се е издигал така високо в съзнанието на хората и не е носил толкова епитети и имена - багрен, рубинов, карминен и пр. Физиологическо въздействие: Червеният цвят предизвиква усещане за топлина. Увеличава мускулното напрежение, мускулната сила и скоростта на движенията. Физиологическото въздействие на червения цвят има характер на допинг: отначало работоспособността рязко се повишава, но също така рязко се сменя с умора. При избора на цветово решение трябва да се отчита, че голямо количество червени оттенъци в интериора повишава артериалното и вътрешно очно налягане. Това може да се окаже неблагоприятно при болни от хипертония. Ако сред обитателите на интериора има хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, трябва да се помни, че червеният цвят ускорява пулса и честотата на дишане. Психологическо въздействие Чистият спектрален черен цвят е външно необичайно активен. Той е най-забележимият цвят.Не случайно сигналът „Стоп“ на светофара е с червен цвят. Въздействието на червения цвят може да се сравни с ярък, активен, силен, сексуален, но заедно с това - повърхностен и незадълбочен човек. Всички негови действия са насочени навън. Той привлича вниманието, възбужда въображението, предизвиква у околните нервно напрежение и безпокойство, възбужда физиологично влечение при пълно отсъствие на духовно. Изследванията са показали, че човек, облечен в червен цвят, е по-привлекателен в сексуален план. Червените дрехи предизвикват физиологично влечение към техния носител, но заедно с това червеният цвят е способен да предизвика раздразнение ако сексуалното взаимодействие по някаква причина е невъзможно. Според теста на Люшер, хората склонни към заболявания на сърдечносъдовата система, отдават предпочитанията си на червени оттенъци, съчетани със зелени. В дадения случай стимулиращото въздействие на червеното се съединява с успокояващото въздейст¬вие на зеленото (вижте цветна илюстрация 3). Психологически, червеният цвят се понас зле от хора, които често или постоянно са превъзбудени, както и хората с неуспехи в личния си живот. Естетически качества Във всички свои прояви червеният цвят е ярък и прекрасен. Йоханес Итен е написал: „Червеният цвят ... може да изрази всички степени на усещанията в подземното и небесното царства. За него е затворен пътя само към неземния, духовен свят.“ □ Чистият червен цвят е символ на сексуалност, физическа активност, жизнена енергия, устойчивост, напористост, упорство стигащо до инат, физическа и духовна зрелост. □ Светлочервеният или розов цвят олицетворява нежност, чистота, женственост, непорочност, крехкост. □ Тъмно-червеният изразява благородство, разкош, власт, мъдрост, мъжество, мощ, сила, увереност, умение да се владее ситуацията, да се въздейства на хората и пр. Червеният цвят е цветът на кралете. В интериора неговите сложни и тъмни оттенъци често се предпочитат от хора, притежаващи или стремящи се към власт. Но червеният цвят е и цветът на обикновения народ. В много култури той е главният цвят на националните народни занаяти. В частност, руските народни носии се украсяват с червени орнаменти. Червеният цвят е обичан и в интериора на руските домове.

Оранжев цвят

Между жълтият и червеният цветове в спектъра се намира оранжевият цвят (от orange - портокал). Това е визуален символ на енергията, огъня и слънцето, изразени чрез цвят. Не напразно и самият портокал наподобява по форма и тон Слънцето. физиологическо въздействие Към цветовете, способни да загряват наблюдателя не само психологически, но и да предизвикват физическо усещане за топлина, на първо място е оранжевият цвят. Той е най-топлият цвят, стимулиращ силно всички физиологически процеси в организма като ускоряване на кръвообращението и увеличаване на мускулната сила, които като цяло повишават трудоспособността. Благодарение на изследвания е установено, че оранжевият цвят е способен рязко да повишава апетита и да подобрява стомашните процеси. Благодарение на своите способности да стимулира храносмилането и да повишава апетита, оранжевият цвят се препоръчва за интериора на обществени заведения за хранене и кафетерии. Не се препоръчват обаче големи площи с оранжев цвят в кухните на частни домове, тъй като ще се отрази неблагоприятно на фигурата и бюджета на стопаните. Освен това не е подходящ и в спални помещения, тъй като форсира нервната система. Това е цвят за бодърстване, а не за сън. Психологическо въздействие Освен физиологическо, оранжевият цвят има и силно психологическо въздействие. За разлика от агресивното възбуждане, предизвиквано от червеният цвят, то предизвиква усещане за дълбока вътрешна радост, пълноценност на живота, веселие и оптимизъм. Счита се, че оранжевият цвят в интериора повишава търпимостта към другите хора и е способен да създаде дружелюбна атмосфера в помещението. Но когато се прекали с него, може да превъзбуди нервната система на хората и да предизвика главоболие, замаяност и постоянна психическа умора. Естетически качества Въздействувайки естетически, чистият оранжев цвят предизвиква усещане за активна жизнена енергия, слънце, огън, жар, радост и дружелюбие. В разредено състояние оранжевият цвят символизира топло другарско участие, спокойна уве¬реност, чистота на светлината и младежка лекота. В потъмнено състояние оранжевият цвят става приглушен, приближавайки се към кафявия цвят. Оранжевият цвят е цветът на младостта и оптимизма. Той се предпочита от хората, които са доволни от себе си и живота. Изследванията са показали, че не го обичат де¬белите хора, неуверените в себе си, както и лицата със сексуални разстройства. Това е необходимо да се отчита при избора на колорита за интериора. В нашия проект за интериор в стил функционализъм се опитахме да създадем дружелюбна атмосфера в зоната на хола (стаята за гости), ползвайки оттенъци с оранжев цвят на пода. Толкова наситени оранжеви цветове в кухненската зона не са желателни, тъй като стимулират апетита. Ето защо, в зоната за хранене сме ползвали червено-кафяв цвят на опалена глина, който също моделира дружелюбна ситуация, но не действа толкова активно на храносмилането.

Син цвят

Ако оранжевият цвят е най-горещият от спектралните цветове, то най-леден сред тях е синият цвят. За разлика от материалния червен цвят, синият е символ на вътрешното, вглъбеното, духовното състояние. Синият цвят е способен да издържи сливане с други оттенъци, без да загуби своята изразителност. Около нас има много варианти на сини тонове, започвайки с небето, чиито оттенъци непрекъснато се менят и ни даряват с най-разнообразни нюанси на небесната палитра и завършвайки с удивителните преливания на водните оттенъци. физиологическо Въздействие Синият цвят е способен да предизвика физическо усещане за влажност и студ. Той действа разхлабващо, намалява мускулното напрежение. Забелязано е, че синият цвят е в състояние да намалява усещането за болка, да разрежда и задълбочава вдишванията и да понижава честотата на пулса. Синият цвят обикновено се препоръчва да се ползва в спалните, но при това е нужно да се помни, че сините тонове внушават не само чувство за прохлада, но и за студ. Ако домът се намира в студени климатични условия, това може да попречи на комфортния отдих, тъй като усещането за топлина и сушина са неразривна част от добрия сън. Психологическо въздействие Синият цвят като че ли спира времето, хипнотизира, установява състояние на забрава и психологическо разхлабване, успокояване. Синевата на морето омагьосва, можете да я гледате без да откъсвате очи, забравяйки за ежедневните дела и проблеми. Като най-дълбок в психологически смисъл цвят, той способства за потъване в собствените мисли и чувства. Това действие много благотворно се отразява на нервната система, ето защо нервните и леко възбудими хора често избират този цвят за своите интериори. При всичките положителни качества на синия цвят, той има и отрицателни страни. В голямо количество и при продължително въздействие, синият цвят оказва затормозяващо въздействие върху нервната система и може да предизвика печално настроение, достигащо до угнетено състояние. Ето защо не се препоръчва голямо количество син цвят в интериора на хора, които често изпадат в униние, не са уверени или са склонни към прекалена самокритичност; въобще за хора с невесел и необщителен характер. В дипломния проект на Наталия Байдакова е използван син цвят във ваната стая за създаване на усещане на свежест и чистота. Но за да не действа синият цвят прекалено угнетяващо, е въведено и допълнение - оттенъци на червения цвят, който е стимулиращ и ободряващ. Естетически качества От естетическа гледна точка синият цвят отговаря на философско съзерцание, дълбока вяра, божествено начало и безкрайно пространство и вечност. □ Чистият син цвят олицетворява замисленост, чиста вяра, вечна мъдрост и дълбока фило¬софия. □ Светлият син или гълъбово-син тон сияе като светла тъга, вяра без сянка от съмнения, мла¬дост, нежност, но едновременно и хладна строгост. Той е лек като въздух и чист като извор. □ □ В тъмните тонове на синия цвят се таи скрита, вътрешна, дълбока духовна сила. В много тъмните сини тонове - тревога, печал и умора. Там, където са нужни покой и умиротворение, много подходящ е именно синият цвят. Интериор с преобладаващи сини тонове стимулира към размишления и философски беседи, но не подхожда особено там, където е нужно да се работи активно, особено физически. Още по-малко синята гама е уместна там, където се планира веселие.

Виолетов цвят

Виолетовият цвят се вижда в цветчетата на виолетките. Трудно е да се намери абсолютно чист вариант на виолетов тон, в който да не се усеща присъствието на червения цвят или синия, тъй като виолетовият цвят се намира между тези два цвята. Гамата на виолетовите тонове е доста разнообразна. Лилавият цвят е също оттенък на виолетовия. Виолетовият цвят е загадъчен и много хора не виждат разликата между неговите оттенъци. Това е цвят, в който се съчетава не¬съвместимото: страстността на червения цвят и студенината на синия. При съединяването им се ражда нещо трето, което при някои хора предизвиква угнетено състояние, а на други се харесва със своята мрачновата тайнственост. физиологическо въздействие В чисто виолетовия цвят е уравновесена способността на червения цвят да възбужда, а на синия - да задържа физиологическите процеси. Под въздействието на виолетовия цвят се забавя диша¬нето и се увеличава продължителността на издишването. Виолетовият цвят действа благоприятно на издържливостта на сърдечно-съдовата система, но при това силно се влошава физическата работоспособност. Ако обитателят на бъдещия интериор страда от тахикардия (ускорен пулс), за него може да е полезно свойството на виолетовия цвят да забавя пулса. Съществува мнение, че този цвят в неголямо количество подобрява съня и вероятно ще влияе благотворно на страдащите от безсъние. В авторския проект, спалните в стил модерен освен меките и топли кремаво-бежови оттенъци съдържат и няколко виолетови акцента. Психологическо въздействие Виолетовият цвят пробужда интуицията и потиска рационалното мислене, стимулира нуждата от духовно съвършенство и положително въздейства на умствената и творческа трудоспособност. Лекарите отдавна са забелязали лечебните свойства на виолетовия цвят. В една от своите книги по цветознание, професорът от Минската художествена академия Л.Н. Миронова цитира разказа на Морис Дерибер за това как поставил един буен луд в стая с виолетови прозорци: на следващия ден болният помолил да го пуснат вкъщи, тъй като оздравял. Френският лекар Шере отбелязал, че за разлика от червения цвят, виолетовият задържа активността или я намалява. В интериора виолетовият цвят в неголеми пропорции може да успокоява и подобрява съня (както в примера с прозорците), но при продължително и прекалено въздействие може да предизвика депресия и угнетено състояние. Естетически качества Виолетовият цвят е допълнителен на жълтия и в цветовия кръг се разполага точно срещу него. Но и естетически виолетовият цвят е противоположен на жълтия. Йоханес Итен е написал, че бидейки антипод на жълтия цвят (цвета на познанието), виолетовият цвят принадлежи на несъзнателното и тайнственото. □ Чистият виолетов цвят е ирационален, несъзнателен, суеверен, загадъчен, благочестив. □ При просветляване, виолетовият цвят става нежен, трепетен, загадъчно-тайнствен, непознат, своенравен, печално-замислен □ Тъмните виолетови тонове предизвикват усещане за мистичен ужас, но заедно с това и за благородна тайна. Някога в старинните интериори са ползвали съчетание на тъмно-виолетов бархет и злато - съединение на контрастни противоположности: от подземния свят на сенките и мрака и чудесното царство на слънцето и светлината. Това е изразителна и разкошна цветова композиция.