Видео за био мебелите

Когато се постигне един 100% екологично чист продукт, едва тогава той може да бъде определен като био мебел. Много от чуждестранните фирми, които продават био или еко мебели, не използват само и единствено дървесина, но също влагат МДФ и ХДФ. Преди да се даде точно определение за био мебел, е важно да се поясни разликата между понятията био и еко. Био продукт е този, който е напълно здравословен за човека, докато еко продукт е този, който щади природата. Еко мебели може да се изработят от отпадъчни или преработени материали. В този случай, те отделят вредни емисии, които ние поглъщаме при ежедневното ползване на мебелите. Такива еко мебели имат много пагубно влияние върху децата, защото тяхното здравословно състояние в много по-голяма степен се определя от негативното влияние на заобикалящата ги среда.